Following
English
한국어
ภาษาไทย
Indonesia
Español
Deutsch
Français

Share

ความรักยามพลบค่ำ

ความรักยามพลบค่ำ

โรแมนติก

Introduction: จากเหตุอุบัติเหตุทางการแพทย์ เชื้อสเปริ์มของโจวกวางเยี่ยนแห่งประธานตระกูลโจวกรุ๊ปได้ถูกฝังเข้าไปในร่างกายของพนักงานบริษัทที่ชื่ออันซิน และได้ตั้งครรภ์สำเร็จ หลินหวั่นซู่ซึ่งเป็นคู่หมั้นของโจวกวางเยี่ยนได้ไปหาอันซินอยู่บ่อยครั้ง เพื่อหวังให้อันซินแท้งลูกไป แต่โจวกวางเยี่ยนก็ได้แอบสืบสวนและทราบความจริงเรื่องนี้ จึงเสนอให้อันซินร่วมมือกันวางแผนทำเรื่องแท้งปลอม อันซินซึ่งได้ประสบปัญหาค่ารักษาพยาบาลมหศาลของน้องชายอยู่ จึงยอมตกลงทำตามเงื่อนไข ระหว่างสองคนจึงได้เกิดเป็นความรักซึ่งกันและกัน...
Watch
Add to following

You Might Like

คุณชายเก้า คุณนายน้อยคลั่งอีกแล้ว

คุณชายเก้า คุณนายน้อยคลั่งอีกแล้ว

โรแมนติก

เชื่อมหัวใจด้วยสัญญารัก

เชื่อมหัวใจด้วยสัญญารัก

โรแมนติก

สุดยอดตัวตนลับของคุณนายฟู่

สุดยอดตัวตนลับของคุณนายฟู่

โรแมนติก

คุณสามีฟ้าประธาน

คุณสามีฟ้าประธาน

โรแมนติก

ภรรรยาตาบอด ยอดใจคุณชายกู้

ภรรรยาตาบอด ยอดใจคุณชายกู้

โรแมนติก

วิวาห์ลวงก่อรัก

วิวาห์ลวงก่อรัก

โรแมนติก

Related drama

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

โรแมนติก

คุณกู้ อย่าเกินไป

คุณกู้ อย่าเกินไป

โรแมนติก

หย่าร้าง อย่ารัก

หย่าร้าง อย่ารัก

โรแมนติก

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

โรแมนติก

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

โรแมนติก

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

โรแมนติก