Following
English
한국어
ภาษาไทย
Indonesia
Español
Deutsch
Français

Share

ที่จริงแล้ว ภรรยาผมเป็นหมอ

ที่จริงแล้ว ภรรยาผมเป็นหมอ

โรแมนติก

Introduction: อุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ลี่เป่ยถิงหมดสติไม่ฟื้น เวินหน่วนปิดบังตัวตนเพื่อแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ คู่แต่งงานใหม่ต้องมาเผชิญหน้ากับการยั่วยุของลี่หยาฟางและลูกชายของเธอ พร้อมทั้งฉุดคนตีสองหน้าอย่างไป๋จูเสียนลงมา ก้าวผ่านความยากลำบากในการแต่งงานและเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
Watch
Add to following

You Might Like

ภรรยาแสนหวานของบอสจอมบงการผู้เป็นใหญ่

ภรรยาแสนหวานของบอสจอมบงการผู้เป็นใหญ่

โรแมนติก

แต่งงานกับเศรษฐีผู้ซ่อนเร้น

แต่งงานกับเศรษฐีผู้ซ่อนเร้น

โรแมนติก

สู้ไม่ไหว อดีตภรรยาแสนล้าน

สู้ไม่ไหว อดีตภรรยาแสนล้าน

โรแมนติก

เธอผู้เหนือสิ่งอื่นใด

เธอผู้เหนือสิ่งอื่นใด

โรแมนติก

ไร้เทียมทาน

ไร้เทียมทาน

สัจนิยม

คุณสามีฟ้าประธาน

คุณสามีฟ้าประธาน

โรแมนติก

Related drama

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

โรแมนติก

คุณกู้ อย่าเกินไป

คุณกู้ อย่าเกินไป

โรแมนติก

หย่าร้าง อย่ารัก

หย่าร้าง อย่ารัก

โรแมนติก

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

โรแมนติก

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

โรแมนติก

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

โรแมนติก