Following
English
한국어
ภาษาไทย
Indonesia
Español
Deutsch
Français

Share

แต่งงานกับเศรษฐีผู้ซ่อนเร้น

แต่งงานกับเศรษฐีผู้ซ่อนเร้น

โรแมนติก

Introduction: เจียงช่าน ลูกสาวนอกสมรสแห่งตระกูลเจียงแต่งงานกับชายยากจนที่เคยติดคุยแทนพี่สาว เพื่อหวังรักษาอาการป่วยของแม่ ทว่า ชายยากจนคนนั้นกลับกลายเป็นฮั่วจือสิง มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งยางเฉิงผู้ซ่อนตัวตนที่แท้จริงไว้ จากนั้น สองคนก็เริ่มรักกันอย่างหวานชื่นและฝ่าฝันกับชีวิตที่อันตราย
Watch
Add to following

You Might Like

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

โรแมนติก

สู้ไม่ไหว อดีตภรรยาแสนล้าน

สู้ไม่ไหว อดีตภรรยาแสนล้าน

โรแมนติก

แต่งงานฟ้าแลบ คุณลุงคลั่งรัก

แต่งงานฟ้าแลบ คุณลุงคลั่งรัก

โรแมนติก

หลังหย่าร้างออดอ้อนในอ้อมกอดสามีเก่า

หลังหย่าร้างออดอ้อนในอ้อมกอดสามีเก่า

โรแมนติก

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

โรแมนติก

ภรรยาแสนรักของประธานกู้

ภรรยาแสนรักของประธานกู้

โรแมนติก

Related drama

คุณกู้ อย่าเกินไป

คุณกู้ อย่าเกินไป

โรแมนติก

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

โรแมนติก

รักสายฟ้าแลบ

รักสายฟ้าแลบ

โรแมนติก

หย่าร้าง อย่ารัก

หย่าร้าง อย่ารัก

โรแมนติก

หลังอย่าแล้ว ประธานอวี้ก็คอยรับกรรมเถอะ

หลังอย่าแล้ว ประธานอวี้ก็คอยรับกรรมเถอะ

โรแมนติก

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

โรแมนติก