English
한국어
ภาษาไทย
Indonesia
Español
Deutsch
Français

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง - Episode 3

โรแมนติก

Introduction: การแต่งงานที่ถูกจับพลัดจับผลูโดยไม่ได้ตั้งใจ เธอถูกบังคับให้แต่งงานกับชายหนุ่มพิการแทนพี่สาวของตัวเอง ทำให้เธอเข้าไปพัวพันกับแผนการของตระกูลเศรษฐี จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ทั้งรักทั้งเกลียดระหว่างท่านประธานจอมเผด็จการกับภรรยาสาว! “เฉียวม่อหลี ขาของคุณพิการไม่ใช่เหรอ คุณโกหกฉันมาตลอดเลยสินะ!” “ฉันไม่เคยพูด!” เธอไม่อาจหนีจากการถูกจองจำของเขาได้ จึงทำได้เพียงเอ่ยขอร้องว่า “เฉียวม่อหลี ฉันก็แค่ตัวสำรอง ปล่อยฉันไปเถอะนะ” เขาอุ้มเธอไว้บนตักพลางกระซิบว่า “อย่าดื้อสิ”

Episodes (3/84)

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 1

EP 1

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 2

EP 2

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 3

EP 3

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 4

EP 4

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 5

EP 5

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 6

EP 6

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 7

EP 7

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 8

EP 8

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 9

EP 9

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 10

EP 10

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 11

EP 11

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 12

EP 12

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 13

EP 13

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 14

EP 14

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 15

EP 15

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 16

EP 16

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 17

EP 17

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 18

EP 18

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 19

EP 19

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 20

EP 20

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 21

EP 21

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 22

EP 22

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 23

EP 23

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 24

EP 24

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 25

EP 25

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 26

EP 26

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 27

EP 27

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 28

EP 28

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 29

EP 29

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 30

EP 30

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 31

EP 31

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 32

EP 32

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 33

EP 33

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 34

EP 34

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 35

EP 35

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 36

EP 36

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 37

EP 37

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 38

EP 38

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 39

EP 39

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 40

EP 40

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 41

EP 41

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 42

EP 42

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 43

EP 43

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 44

EP 44

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 45

EP 45

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 46

EP 46

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 47

EP 47

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 48

EP 48

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 49

EP 49

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 50

EP 50

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 51

EP 51

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 52

EP 52

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 53

EP 53

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 54

EP 54

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 55

EP 55

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 56

EP 56

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 57

EP 57

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 58

EP 58

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 59

EP 59

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 60

EP 60

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 61

EP 61

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 62

EP 62

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 63

EP 63

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 64

EP 64

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 65

EP 65

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 66

EP 66

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 67

EP 67

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 68

EP 68

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 69

EP 69

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 70

EP 70

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 71

EP 71

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 72

EP 72

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 73

EP 73

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 74

EP 74

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 75

EP 75

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 76

EP 76

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 77

EP 77

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 78

EP 78

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 79

EP 79

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 80

EP 80

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 81

EP 81

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 82

EP 82

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 83

EP 83

“เมียกำมะลอ” ภาคหนึ่ง EP 84

EP 84

Latest Episode

Related Episode