Following
English
한국어
ภาษาไทย
Indonesia
Español
Deutsch
Français

Share

ภรรยาทาศรักท่านประธานลู่

ภรรยาทาศรักท่านประธานลู่

โรแมนติก

Introduction: เธอคือภรรยาของลู่เส่าถิง แต่กลับถูกเขาส่งเข้าคุกไปรับการทรมานด้วยน้ำมือของเขาเอง หลังจากที่หมดกำลังใจเธอก็เลือกที่จะจากเขาไป แต่แล้วเธอก็กลับถูกเขาจับเอาไว้ไม่ยอมปล่อย "ในเมื่อเลือกที่จะอยู่ข้างกายผม ชีวิตนี้ก็อย่าคิดจะได้จากไปอีกเลย!"
Watch
Add to following

You Might Like

แต่งงานฟ้าแลบ คุณลุงคลั่งรัก

แต่งงานฟ้าแลบ คุณลุงคลั่งรัก

โรแมนติก

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

โรแมนติก

เกิดใหม่เป็นคุณนายฟู่

เกิดใหม่เป็นคุณนายฟู่

โรแมนติก

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

โรแมนติก

แพทย์สาวทะลุมิติ

แพทย์สาวทะลุมิติ

โรแมนติก

อิสระแห่งราชามังกร

อิสระแห่งราชามังกร

สัจนิยม

Related drama

คุณกู้ อย่าเกินไป

คุณกู้ อย่าเกินไป

โรแมนติก

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

โรแมนติก

รักสายฟ้าแลบ

รักสายฟ้าแลบ

โรแมนติก

หย่าร้าง อย่ารัก

หย่าร้าง อย่ารัก

โรแมนติก

หลังอย่าแล้ว ประธานอวี้ก็คอยรับกรรมเถอะ

หลังอย่าแล้ว ประธานอวี้ก็คอยรับกรรมเถอะ

โรแมนติก

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

โรแมนติก