Following
English
한국어
ภาษาไทย
Indonesia
Español
Deutsch
Français

Share

รักนี้ยังไม่สาย

รักนี้ยังไม่สาย

โรแมนติก

Introduction: ฉินซีถงรักจี้หลีชวนมานานหลายปี แต่ในใจของเขากลับมีแค่ผู้หญิงอีกคนที่เขารัก เธอจึงยอมจากไปแบบตัวเปล่า และยกตำแหน่งของตัวเองให้กับผู้หญิงคนนั้น จี้หลีชวนคิดมาตลอดว่าหากไม่มีฉินซีถงสักคน ชีวิตของเขาจะต้องมีความสุขแน่ จนกระทั่งวันที่เขาได้รับใบรับรองแพทย์ของฉินซีถง… “จี้หลีชวน ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตฉัน ฉันไม่อยากรักคุณอีกแล้ว”
Watch
Add to following

You Might Like

ที่จริงแล้ว ภรรยาผมเป็นหมอ

ที่จริงแล้ว ภรรยาผมเป็นหมอ

โรแมนติก

คุณสามีฟ้าประธาน

คุณสามีฟ้าประธาน

โรแมนติก

ภรรยาแสนหวานของบอสจอมบงการผู้เป็นใหญ่

ภรรยาแสนหวานของบอสจอมบงการผู้เป็นใหญ่

โรแมนติก

เกิดใหม่เป็นคุณนายฟู่

เกิดใหม่เป็นคุณนายฟู่

โรแมนติก

แต่งงานกับเศรษฐีผู้ซ่อนเร้น

แต่งงานกับเศรษฐีผู้ซ่อนเร้น

โรแมนติก

หลังหย่าร้างออดอ้อนในอ้อมกอดสามีเก่า

หลังหย่าร้างออดอ้อนในอ้อมกอดสามีเก่า

โรแมนติก

Related drama

คุณกู้ อย่าเกินไป

คุณกู้ อย่าเกินไป

โรแมนติก

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

โรแมนติก

หย่าร้าง อย่ารัก

หย่าร้าง อย่ารัก

โรแมนติก

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

โรแมนติก

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

โรแมนติก

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

โรแมนติก