Following
English
한국어
ภาษาไทย
Indonesia
Español
Deutsch
Français

Share

เธอผู้เหนือสิ่งอื่นใด

เธอผู้เหนือสิ่งอื่นใด

โรแมนติก

Introduction: ความแค้นที่พ่อโดนฆ่านั้นฝังลึกจนไม่อยากร่วมโลก มู่ซ่าวเฉิงเอาฟางเข่อซินไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจิตเวช เพื่อทรมาน แต่ทว่าเขากลับแต่งงานกับเธอในสองปีให้หลัง "อย่าแม้แต่จะคิด คุณแค่เปลี่ยนวิธีการชดใช้ความผิดเท่านั้นเอง"
Watch
Add to following

You Might Like

รักตรึงใจ

รักตรึงใจ

โรแมนติก

ความรักยามพลบค่ำ

ความรักยามพลบค่ำ

โรแมนติก

ภรรยาลับของประธานมู่

ภรรยาลับของประธานมู่

โรแมนติก

อิสระแห่งราชามังกร

อิสระแห่งราชามังกร

สัจนิยม

หลังหย่าร้างออดอ้อนในอ้อมกอดสามีเก่า

หลังหย่าร้างออดอ้อนในอ้อมกอดสามีเก่า

โรแมนติก

บ่วงรักท่านประธาน

บ่วงรักท่านประธาน

โรแมนติก

Related drama

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

ดั่งลมที่พัดมาในยามเย็น

โรแมนติก

คุณกู้ อย่าเกินไป

คุณกู้ อย่าเกินไป

โรแมนติก

หย่าร้าง อย่ารัก

หย่าร้าง อย่ารัก

โรแมนติก

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

สามีเก่าของคุณหร่วนมาขอแต่งงานอีกแล้ว

โรแมนติก

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

ฉันคือสุดที่รักของท่านประธาน

โรแมนติก

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

จีบยากนักภรรยาท่านประธาน

โรแมนติก